Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Inschrijvingen zijn pas definitief na het betalen van het lesgeld. Betaalde inschrijvingen krijgen voorrang indien een groep volzet geraakt, wij kunnen uw plaats niet garanderen indien deze niet betaald werd.

Alle bedragen zijn in euro, 21% btw incl.

Bij niet betaling van het lesgeld voor 20 oktober (betalingen volledig dansjaar en betalingen 1e semester) en voor 20 februari (betalingen semester 2) wordt een administratieve kost van 20€ bijgeteld.

Betaalde lesgelden kunnen niet worden teruggestort (ook niet in geval van blessure, verhuis, stopzetting,…), en ook niet als tegoed overgezet naar een volgend semester of dansjaar, andere les of ander kind binnen en buiten het gezin. Als in geval van overmacht (natuurrampen, gaslekken, epidemie, electriciteitstoring of andere) de lessen niet kunnen doorgaan, zullen de lesgelden niet terugbetaald worden, en ook niet gecompenseerd worden in de vorm van een tegoed naar het volgende jaar toe.

De verzekering is verplicht voor alle dansers. Deze zit bij in het lesgeld.

Voor Klassiek Ballet is het uniform verplicht, meer info hierover volgt tijdens de eerste les.

Formulieren voor de mutualiteit kunnen ingediend worden tijdens volgende periodes:
Sem 1: start dansjaar-20 oktober/ Sem 2: start semester 2 -20 februari.Deze krijgt uw danser terug tijdens de laatste maand van het semester. Hij/zij krijgt deze mee aan het einde van één van de danslessen.

Indien de les niet kan doorgaan wegens overmacht (natuurrampen, gebruik van zaal voor verkiezingen, technische mankementen aan elektriciteit, verwarming,…) zullen de geannuleerde lessen niet ingehaald kunnen worden.

Lessenrooster onder voorbehoud van inschrijvingen, zalen en docenten.
Min. 8, max. 20 dansers/les.

BTW: BE 0892 618 348